Pages Navigation Menu

Filie

Filie

FILIA NR 1

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 1972 roku, a pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 11 maja 1972. Filia mieściła się w budynku przy ulicy Wolności 2 bl. 25. Z powodów lokalowych została w 2004 roku przeniesiona do nowo wybudowanego bloku przy ulicy Przemysłowej 4A .

Filia nr 1 Literatura piękna

Filia nr 1 – Literatura piękna

 

Filia nr 1

Wejście do Filii nr 1

 

 

 

 

 

 

 

FILIA NR 2

Filia nr 2 - Budynek

Wejście do Filii nr 2           

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 1998 roku, w tym też roku dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Powstanie tej filii spowodowane było urbanistycznym rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowanie na bibliotekę na terenie Zielonki Bankowej. Od początku istnienia filia mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy 11-go listopada 33 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz kościoła.

Filia nr 2 - Literatura piękna

Filia nr 2 – Literatura piękna

 

 

 

FILIA NR 3

Filia nr 3 - Wejście

Wejście do Filii nr 3

 

 

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 2006 roku, a pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano w 2007 roku. Filia znajduje się na terenie tzw. Osiedla Wojskowego. Otwarcie instytucji nastąpiło w grudniu 2007 roku. Powstanie biblioteki spowodowane było przekazaniem przez wojsko księgozbioru biblioteki wojskowej, znajdującej się właśnie na terenie tego osiedla, miastu Zielonka. Przejmowanie księgozbioru zakończono w roku 2008. Filia mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 7.

Filia nr 3 - Literatura piękna

Filia nr 3 – Literatura piękna