Historia biblioteki

KALENDARIUM

1946r. – POWOŁANIE – Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce powstała na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz.U. nr 26 poz. 163). Bibliotekę powołano na Posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Zielonce w dniu 13 listopada 1948 roku.

1949r. – POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI – Biblioteka działalność swą rozpoczęła w 1949 roku, kiedy to dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Biblioteka początkowo nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna, następnie nazwę zmieniono na Miejska Biblioteka Publiczna.

Początkowo biblioteka znajdowała się w budynku prywatnym, następnie została przeniesiona na ul. Kopernika, gdzie później mieścił się Ośrodek Zdrowia. Ostatecznie biblioteka została ona przeniesiona do bloku nr 14 przy ulicy Długiej 18. Zajmowała tam połowę parteru. Drugą część lokalu najpierw zajmował sklep żelazny, później sklep spożywczy, a następnie Agencja PKO, która zakończyła działalność w 2008 roku, kiedy to została zamknięta.

2009 r. – REMONT – W 2009 roku przeprowadzono remont biblioteki. Instytucja zajmuje obecnie cały parter i jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce posiada 4 Filie Biblioteczne

Filia nr 1

Filia nr 1
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 1972 roku, a pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 11 maja 1972. Filia mieściła się w budynku przy ulicy Wolności 2 bl. 25. Z powodów lokalowych została w 2004 roku przeniesiona do nowo wybudowanego bloku przy ulicy Przemysłowej 4A .

Filia nr 2

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 1998 roku, w tym też roku dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej. Powstanie tej filii spowodowane było urbanistycznym rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowanie na bibliotekę na terenie Zielonki Bankowej. Od początku istnienia filia mieści się w budynku wolnostojącym przy ulicy 11-go listopada 33 w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 oraz kościoła.

Filia nr 3

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce powstała w 2006 roku, a pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano w 2007 roku. Filia znajduje się na terenie tzw. Osiedla Wojskowego. Otwarcie instytucji nastąpiło w grudniu 2007 roku. Powstanie biblioteki spowodowane było przekazaniem przez wojsko księgozbioru biblioteki wojskowej, znajdującej się właśnie na terenie tego osiedla, miastu Zielonka. Przejmowanie księgozbioru zakończono w roku 2008. Filia mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 7.

Filia nr 4

Wydarzenia

Godziny otwarcia

Miejska Biblioteka Publiczna
przy ulicy Długiej 18 bl.14

poniedziałek,wtorek, czwartek, piątek
13:00 – 19:00

środa
09:00 – 15:00

Filia nr 1
MBP w Zielonce
ulica Przemysłowa 4a

Środa 12:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 15:00

Filia nr 2
MBP w Zielonce
ulica 11 listopada 33

Poniedziałek 09:00 – 15:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Piątek 12:00 – 18:00

Filia nr 3
MBP w Zielonce
ulica Wyszyńskiego 7

Poniedziałek 12:00 – 18:00 Środa 12:00 – 18:00

Filia nr 4
MBP w Zielonce
ulica Kolejowa 11

Wkrótce otwarcie

Skip to content