Pages Navigation Menu

Rozstrzygnięto zimowy konkurs fotograficzny!

Rozstrzygnięto zimowy konkurs fotograficzny!

Zimowy konkurs fotograficzny „Z książką mróz niestraszny, czyli książki z zielonki w zimowej scenerii” trwał od 21 grudnia do 10 lutego. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział.

Łącznie wpłynęły 24 zdjęcia spełniających wymogi konkursu, z których 3 nagrodzono, a 2 wyróżniono!

Lista laureatów:

I MiejsceJoanna Maroszek

II MiejsceBartłomiej Wernicki

III MiejsceMałgorzata Kicman

Wyróżnienia:

Zofia Wyglądała

Grzegorz Grabowski

O terminie rozdania nagród każdego z laureatów poinformujemy telefonicznie.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie jeszcze raz dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy!

Konkurs „Z książką mróz niestraszny, czyli książki z Zielonki w zimowej scenerii” honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Zielonka.